Клинични пътеки

nzok

 

Клинични пътеки, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за осъществяване на болнична медицинска помощ:

Горе