Специфични методи на лечение

  • вакуумтерапия и вакуумен масаж;
  • пресотерапия и лимфодренаж;
  • егитетски метод на калолечение /кален плаж/;
  • колагенотерапия с магнитофонофореза с апарат Гунафореза.

В болницата се прилагат терапевтични схеми при социално значими заболявания.

  • Неврологични заболявания – при увреждане на периферния и централния двигателен неврон.
  • Ортопедични и травматологични.
Горе