Уважаеми пациенти, уведомяваме Ви, че от 1-ви април стартира програмата по НОИ в "Специализирана болница за рехабилитация ВИТА " Велинград и "СБР-ВИТА"- клон Поморие.

Заповядайте! Вашето здраве е наш приоритет!

Административно - стопански блок

Цветан Йорданов - заместник управител АС Дейности
Цветан Йорданов - заместник управител АС Дейности
Цветан Йорданов - заместник управител АС Дейности
Цветан Йорданов - заместник управител АС Дейности
Цветка Христова - старши счетоводител
Цветка Христова - старши счетоводител
Цветка Христова - старши счетоводител
Цветка Христова - старши счетоводител
Петя Костадинова - главен експерт
Петя Костадинова - главен експерт
Петя Костадинова - главен експерт
Петя Костадинова - главен експерт
гл.м.с. Теодора Боева
гл.м.с. Теодора Боева
гл.м.с. Теодора Боева
гл.м.с. Теодора Боева
АСБлок
АСБлок
АСБлок
АСБлок
Кафе ресторант
Кафе ресторант
Кафе ресторант
Кафе ресторант
Ресторант
Ресторант
Ресторант
Ресторант
Ресторант
Ресторант
Ресторант
Ресторант
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Горе